Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72
im.Władka Zarembowicza

Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej

W listopadzie i grudniu 2022 r. uczniowie klas II uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez MBP przy ul. Sztabowej 98 we Wrocławiu. Celem naszej wizyty było zapoznanie uczniów ze sposobem funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz jej zbiorami. Uczniowie z zaciekawieniem zwiedzali wszystkie udostępnione nam pomieszczenia, a także bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach czytelniczych. Szczególnie spodobały się […]

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Zgodnie z poleceniem Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 ==> Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (pdf) 297KB Mariola Wrona

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – edycja 2022 rok

Z przyjemnością informujemy, że nasza Szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, w wysokości 15 tysięcy złotych. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup lektur szkolnych, nowości wydawniczych oraz zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej. Mariola Wrona

PIERWSZAKI POTRAFIĄ!

Zakończyliśmy działanie plastyczne MOJA MAMA CZARODZIEJKA, którego efektem jest wystawa prac plastycznych uczniów klas I. Uczniowie tworzyli obrazy po poznaniu treści książki Joanny Papuzińskiej NASZA  MAMA   CZARODZIEJKA. Gratulujemy umiejętności i wyobraźni!   Anna Wolnicka nauczyciel bibliotekarz oraz nauczyciele: Paulina Jeziorska, Katarzyna Raczyk, Ewelina Staszewska

PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Dnia 11.01.2022 r. uczniowie klas pierwszych SSP 72, podczas SPOTKANIA-BAJANIA, CZYLI BAJEK OPOWIADANIA, zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. Pasowanie odbyło się w szkole przy ŁAWECZCE CZYTAJĄCEGO PRZECHODNIA. Uroczystość przygotowała i poprowadziła Anna Wolnicka – nauczyciel bibliotekarz oraz wychowawcy klas: Paulina Jeziorska, Ewelina Staszewska i Katarzyna Raczyk.   Anna Wolnicka nauczyciel bibliotekarz

GDY DOROSNĘ…

W ramach realizacji edukacji czytelniczej nauczyciel bibliotekarz zaprosił uczniów klas I do działania plastycznego, będącego wyrazem ewaluacji dojrzałości dzieci po roku nauki w Szkole. Uczniowie wykonali prace plastyczne pod tytułem GDY DOROSNĘ… , które zostały umieszczone w formie wystawy na korytarzu przy bibliotece szkolnej. Działanie zostało zrealizowane przez nauczyciela bibliotekarza, Annę Wolnicką, we współpracy z […]

MOJE SPOTKANIE Z DETEKTYWEM POZYTYWKĄ

W ramach realizacji edukacji czytelniczej nauczyciel bibliotekarz zaprosił uczniów klas III do dwuetapowego działania wokół książki G. Kasdepke pt. ”Detektyw Pozytywka”. I etap: Uczniowie pisali test ze znajomości treści książki. II etap: Uczniowie wykonali pracę plastyczną, będącą ilustracją do przeczytanej lektury. Działanie zostało zrealizowane przez nauczyciela bibliotekarza Annę Wolnicką, we współpracy z nauczycielami: p. Katarzyną […]

BOHATER ULUBIONEJ KSIĄŻKI

Do działania plastycznego zostali zaproszeni uczniowie klas I i II. Prace plastyczne wykonane dowolną techniką miały przedstawiać bohaterów ulubionych książek. CELE EDUKACYJNE: utrwalenie potrzeby czytania książek, wykształcenie umiejętności samodzielnego wyboru książki, wykształcenie umiejętności wyboru ulubionego bohatera, odpowiadającego emocjonalnym potrzebom ucznia, kształcenie wrażliwości estetycznej. Działanie zostało zrealizowane przez nauczyciela bibliotekarza Annę Wolnicką, we współpracy z nauczycielami: p. […]

MOJA MAMA CZARODZIEJKA

Wystawa prac plastycznych uczniów klas I. Prace są ilustracją do przeczytanej lektury Joanny Papuzińskie „Nasza mama czarodziejka”. Działanie zrealizowane przez nauczyciela bibliotekarza, Annę Wolnicką, we współpracy z nauczycielami: p. Dorotą Świtecką, p. Katarzyną Raczyk, p. Elżbietą Trubiłło.  

PASOWANIE UCZNIÓW KLAS I NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Pasowanie uczniów klas I na czytelników biblioteki szkolnej odbyło się15.01.2019 r. Dopełnieniem uroczystości było wystawienie małej formy teatralnej „ Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem”. W role aktorów przedstawienia wcieliły się wychowawczynie trzech klas pierwszych: p. D. Świtecka, p. K. Raczyk i p. E. Trubiłło oraz nauczyciel bibliotekarz Anna Wolnicka.  

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content