Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72
im.Władka Zarembowicza

1. Podanie o przyjęcie ucznia (dotyczy wyłącznie przyjęcia w ciągu roku szkolnego dokumenty – poza rekrutacją elektroniczną)

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka

2. Program Wychowawczo -Profilakyczny Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 rok szkolny 2023/2024

3. Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej

4. Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce/obozie

5. Wniosek o wydanie duplikatu
legitymacji szkolnej

6. Druk zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego
dla szkół i placówek oświatowych z zastosowaniem O% stawki podatku VAT
(z pakietuUrzędu Miejskiego Wrocławia Biura Obsługi Edukacji)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content