Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72
im.Władka Zarembowicza

Szanowni Rodzice!!!

W związku z ogłoszeniem przez MEN możliwości opieki dla uczniów klas I-III i organizacji konsultacji na terenie szkoły – Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 we Wrocławiu informuje, że zorganizuje od 25.05.2020 r. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością zajęć dydaktycznych. Obecnie Szkoła jest w trakcie przygotowania do przyjęcia uczniów klas I-III, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w domu, w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Jednocześnie Dyrektor nadmienia, że przygotował pomieszczenia dla 3 grup liczących po 10 dzieci w każdej (dane na 18.05.2020 r.). Ponadto są przygotowywane procedury dla uczniów klas VIII, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w konsultacjach (według zgłoszeń na 21.05.2020 r.
w sumie 40 uczniów na różne przedmioty do różnych nauczycieli, na przestrzeni tygodnia). Wszyscy uczniowie zostaną objęci opieka z zachowaniem wymaganych procedur opublikowanych poniżej. Planuje się pracę od 25.05.2020 r. w godzinach od 7.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku dla utworzonych grup z uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas VIII na konsultacje. Rodzice decydując się na powrót dziecka klas I-III do Szkoły, są zobowiązani do złożenia ZGŁOSZENIA i OŚWIADCZENIA. Załączniki przy dokumencie WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 IM. WŁADKA ZAREMBOWICZA WE WROCŁAWIU W OKRESIE OD 25 MAJA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA dotycząca edukacji wczesnoszkolnej. Dyrektor, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, a także rodziców, rodzeństwa i osób współzamieszkujących domostwa w okresie stanu pandemii oraz zagrożenia zarażeniem wirusem SARS 2 wywołującym Covid 19, rekomenduje pozostawienie dzieci w domach rodzinnych. Zachęcam Państwa do zapewnienia swoim dzieciom oraz sobie bezpieczeństwa i pozostanie w domu, jeśli tylko macie taką możliwość. Proszę zatem Państwa o szczególne przemyślenie decyzji w sprawie powrotu uczniów do Szkoły w czasie pandemii.

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, życząc dużo zdrowia.

Z wyrazami szacunku
 Dyrektor SSP nr 72
Bogumiła Kopacka-Gajec

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content