Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72
im.Władka Zarembowicza

INFORMACJA – OBIADY – maj 2023

Opłata za korzystanie z obiadów szkolnych dla uczniów SSP72 w maju 2023 r. wynosi 98,60 zł (17 dni x 5,80 zł).
W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.05.23-25.05.23 obiady nie będą wydawane.
Opłatę za obiady należy dokonać do 10-go maja 2023 r. na rachunek bankowy przypisany dziecku w otrzymanym e-mailu lub na rachunek bankowy Szkoły: 27 1020 5226 0000 6302 0418 2473 z podaniem tytułu wpłaty „obiady” oraz imienia i nazwiska ucznia.
Wpłata jest zaliczana na poczet najstarszej zaległości, nawet wówczas, gdy wpłacający w tytule przelewu określi, że wniesiona opłata dotyczy bieżącego miesiąca.
Za nieterminowe wpłaty naliczane są odsetki.
Nieuregulowane płatności będą skutkowały wstrzymaniem wydawania obiadów oraz wszczęciem postępowania windykacyjnego.

Nr tel. do intendenta: 71 798 68 61 wew. 114,
e-mail: Elzbieta.Procyk2@wroclawskaedukacja.pl
Nr tel. do sekretariatu Szkoły: 71 798 68 61.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content