Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72
im.Władka Zarembowicza

OBIADY – CZERWIEC 2024r.

Opłata za korzystanie z obiadów szkolnych w czerwcu 2024r. wynosi 95,20 zł (14 dni x 6,80 zł).

20 czerwca będzie ostatnim dniem wydawania obiadów
w roku szkolnym 2023/2024.

Warunkiem zawarcia umowy obiadowej na następny rok szkolny 2024/2025 jest brak zaległości w płatności
za obiady.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SSP72:
27 1020 5226 0000 6302 0418 2473  podając imię
i nazwisko dziecka, klasę oraz tytuł „obiady”
lub na rachunek indywidualny przypisany dziecku, przesyłany e-mailem każdego miesiąca wraz z należną opłatą uwzgledniającą zgłoszone nieobecności na obiadach w poprzednim miesiącu.

Zgodnie z zawartą umową Rodzic zobowiązany jest
do dokonania wpłaty za obiady z góry,  do 10-tego dnia danego  miesiąca.

Intendent SSP72  Elżbieta Procyk
nr tel.: 71 798 68 61 wew. 114
e-mail.: Elzbieta.Procyk2@wroclawskaedukacja.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content