Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72
im.Władka Zarembowicza

OBIADY – STYCZEŃ 2024r.

Wydawanie obiadów szkolnych w 2024 roku rozpocznie się
03 stycznia.

Opłata za korzystanie z obiadów szkolnych w styczniu 2023r. wynosi 74,80 zł (11 dni).

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SSP72:
27 1020 5226 0000 6302 0418 2473  podając imię
i nazwisko dziecka, klasę oraz tytuł „obiady” lub na rachunek indywidualny przypisany dziecku, przesyłany e-mailem każdego miesiąca wraz z należną opłatą uwzgledniającą zgłoszone nieobecności na obiadach w poprzednim miesiącu.

Zgodnie z zawartą umową Rodzic zobowiązany jest
do dokonania wpłaty za obiady z góry,  do 10-tego dnia danego  miesiąca.

Odpisy związane z uczestnictwem uczniów na obozie zostaną uregulowane w lutym, zgodnie z zawartą umową. W tym przypadku nie ma potrzeby indywidualnego zgłaszania nieobecności dzieci na obiadach.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z obiadów zamieszczone są na stronie internetowej SSP72 w zakładce  „obiady”.


Intendent SSP72   Elżbieta Procyk
nr tel.: 71 798 68 61 wew. 114
e-mail.: Elzbieta.Procyk2@wroclawskaedukacja.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content