Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72
im.Władka Zarembowicza

OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 – UMOWY

Uprzejmie informujemy, że koszt jednego obiadu dla uczniów SSP72
w roku szkolnym 2024/2025 będzie wynosił 7,80 zł (siedem złotych 80/100).

Wypełnione druki (umowy) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
należy składać osobiście u intendenta w pokoju nr 14, bud. A
w terminie od 23 maja 2024r. do 14 czerwca 2024r.

Druki umów dostępne są na stronie internetowej Szkoły w zakładce „wzór umowy”,
w pokoju intendenta oraz na portierni w budynku B.

Intendent Elżbieta Procyk

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content