Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72
im.Władka Zarembowicza

Upowszechnianie i doskonalenie technologii informacyjno-komunikacyjnych

W roku szkolnym 2014/2015 w naszej Szkole kontynuowane były działania związane z upowszechnieniem wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy placówki.
Wdrażaliśmy naszych uczniów do wykorzystywania TIK w pracy na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych oraz prezentowania własnych działań.
Na zdjęciach zajęcia z języka angielskiego, historii i przyrody prowadzone przez: Magdalenę Kociszewską, Annę Chocaj, Bożenę Gil i Annę Solską.

Podsumowanie realizacji projektu „Szkoła z klasą 2.0”

Podczas spotkania podsumowującego (9.06.2014r.) odczytano wypracowany na początku roku szkolnego całoroczny plan działania szkoły i oceniono, które jego elementy udało się zrealizować, a przy realizacji których pojawiły się problemy.

Oto wnioski z dyskusji:

Główny cel: „Wdrożenie uczniów do wykorzystywania TIK w pracy na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych oraz prezentowania własnych działań” został osiągnięty.
W szkole wdrażano z pozytywnym skutkiem KODEKS 2.0.
Nasza placówka otrzymała tytuł „Szkoły eksperckiej” (5 stworzonych przez nas dokumentów to dobre praktyki).
Najważniejszym osiągnięciem szkoły w programie jest założenie i prowadzenie uczniowskiego bloga – PlanetaTIK

Kolejne warsztaty filmowe

Dnia 11.06.2013r., w trakcie spotkania „Klubu młodego przyrodnika” (koło przyrodnicze) odbyły się kolejne warsztaty filmowe (prowadzone przez pracowników EMPIRIAFILM). Znów uczniowie „bawili się” w prawdziwych filmowców. Dzieci, pracując w grupach, były aktorami i reżyserami. Tym razem, wraz z nauczycielką przyrody, p. Anną Solską, wyszły w teren (okolice szkoły) i tam filmowały przyrodę. Pod koniec zajęć wróciły do szkoły, aby dzięki specjalnemu programowi montażowemu samodzielnie, korzystając tylko z niewielkiej pomocy prawdziwych filmowców, zmontować krótkie filmy o tematyce przyrodniczej.

Poniżej linki do krótkich filmów zrealizowanych podczas zajęć. Jak na tak młodych twórców, wyszło całkiem nieźle!

Debata szkolna wypracowanie roboczej wersji szkolnego Kodeksu 2.0.

Dnia 18.12.2013r., na trzeciej godzinie lekcyjnej, odbyła się debata szkolna, której celem było wypracowanie roboczej wersji szkolnego Kodeksu 2.0. Uczestniczyło w niej 9 uczniów i 5 nauczycieli. Debata odbyła się po zakończeniu dyskusji w klasach.

Spotkanie zorganizowano zgodnie z sugestiami zamieszczonymi w materiałach programu. Uczestnikami debaty byli uczniowie, którzy wcześniej pracowali nad swoimi pomysłami w klasach i uczniowie reprezentanci pozostałych klas oraz nauczyciele biorący udział w programie.

Debatę otworzyła i nad jej przebiegiem czuwała koordynator programu.

Debata odbywała się w sali komputerowej. Na meblach pracowni i drzwiach rozmieszczono 4 przygotowane przez uczniów plakaty – projekty kodeksu. Po oficjalnym powitaniu wszystkich zebranych, koordynator programu przedstawiła prezentację multimedialną będącą wstępem do dyskusji. W dyskusji plenarnej brali udział wszyscy uczestnicy spotkania. Uczniowie, reprezentanci klas które wcześniej pracowały nad „projektami kodeksów”, stojąc przed plakatami, prezentowali efekty swojej pracy. Następnie pozostali uczniowie zgłaszali propozycje zasad kodeksu, które uznali za najważniejsze i argumentowali swoje decyzje. Do dyskusji włączyli się również nauczyciele.

Każdy z uczestników debaty otrzymał 3 zielone samoprzylepne kółka. Mógł je przydzielić tym zasadom, które uznał za najważniejsze. Siedem zasad, które zdobyły największą liczbę punktów, zapisano w roboczej wersji szkolnego Kodeksu 2.0.

Dnia 07.01.2014r., podczas szkoleniowej rady pedagogicznej, został przyjęty KODEKS 2.0 – zbiór zasad korzystania z nowych technologii w nauczaniu i uczeniu się obowiązujący w naszej placówce.

KODEKS 2.0

1. Staramy się stosować „TIK” w szkole i podczas odrabiania zadań domowych

2. Twórczo wykorzystujemy zasoby sieci, pamiętamy o tym, że kopiowanie tekstów bez podania źródła informacji to kradzież

3. Nie umieszczamy w Internecie informacji o innych osobach bez ich zgody, nie podajemy danych osobowych, używamy „nicka”

4. Uważnie czytamy treść komunikatu zanim wciśniemy „OK”

5. Nie nawiązujemy znajomości przez Internet

6. O wszystkim co nas zaniepokoi w sieci, rozmawiamy z rodzicami i nauczycielami

7. Uczymy się od innych i innych uczymy korzystania z TIK

Zdjęcia z warsztatów filmowych zorganizowanych dla uczniów z koła przyrodniczego.

Efektem pracy zespołów uczniowskich były krótkie filmiki o tematyce przyrodniczej.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content