Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72
im.Władka Zarembowicza

Zasady pracy nauczycieli klas IV – VIII

1. W związku z utrudnieniami w funkcjonowaniu dostępnych platform oraz w trosce o bezpieczeństwo dzieci w sieci nauczyciele  nie przewidują korzystania z innej platformy tylko z Librusa. Sytuacja ta może ulec zmianie w przypadku ustabilizowania się sytuacji innych dostępnych platform.
2. Materiały edukacyjne pozwalające realizować podstawę programową będą umieszczane w dzienniku LIBRUS . Uczniowie lub w przypadku dzieci młodszych  rodzice/osoby sprawujące nad dziećmi opiekę odbierają materiały edukacyjne zgodnie z obowiązującym regulaminem w okresie.
3. Materiały edukacyjne pozwalające realizować podstawę programową opracowywane są indywidualnie przez nauczycieli dla poszczególnych poziomów  (kl. 4– 8).
4. Nauczyciele zobowiązują uczniów, by przekazane materiały były w miarę możliwości zrealizowane podczas zaplanowanych na dany dzień zajęć/ lekcji.
5. W związku ze zgłaszanymi trudnościami organizacyjnymi w domach – np. ograniczenie dostępu uczniów do komputera np. z powodu zdalnej pracy rodziców, kształcenia na odległość posiadanego rodzeństwa nie jest obowiązkowe realizowanie zaleconego materiału w czasie trwania konkretnych zajęć/lekcji.
6. Nauczyciele zaznaczają , że nie wszystkie zadania zadawane przez nauczycieli podlegają ocenie – nie ma to jednak wpływu na obowiązek ich wykonywania przez uczniów.
7. Nauczyciele nie przewidują przekazywania osobistego prac przez dzieci lub rodziców/opiekunów prawnych do placówki.
8. Zadania, zależnie od możliwości technicznych i sprzętu do dyspozycji ucznia w domu, mogą być przekazywane przez uczniów nauczycielom w formie: plików tekstowych, plików pdf.
9. Nauczyciele przypominają, że przy wszelkich zadaniach/pracach wykonywanych przez ucznia kluczowa jest praca samodzielna. Najważniejsze w procesie edukacyjnym jest opanowanie danego zagadnienia programowego a nie uzyskanie oceny. Tylko samodzielna praca ucznia pozwoli nauczycielom zdiagnozować potrzeby edukacyjne uczniów.
10. Przygotowywanie zadań i ćwiczeń do samodzielnego wykonania dla danego poziomu klas w ramach podstawy programowej- np. z gramatyki, poetyki, literatury, pisemnych form wypowiedzi.
Przesyłanie ich przez panel „Zadania domowe”. Wykonywanie ich przez uczniów w zeszycie przedmiotowym pod zapisanym tematem lekcji z konkretną datą realizacji.
Możliwe też przesyłanie uczniom „Kart pracy” i innych załączników niezbędnych do realizacji lekcji.
11. W przypadku  wydłużenia pracy on-line( dłużej niż do 10.04) nauczyciele będą realizować indywidualnie podstawę programową dopasowując zakres materiału do poszczególnych klas i będą realizować lekcje we własnym zakresie.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content